• Poradnik dla pacjenta dotyczący bezpiecznego stosowania produktu

Ranibizumab

RANIVISIO®

Informacja dla pacjentów i pracowników służby zdrowia

Informacje podane na tej stronie służą do celów ogólnych i mają pomóc w prawidłowym i bezpiecznym korzystaniu z leku RANIVISIO (ranibizumab). Informacje mają zapewnić, że pacjenci i pracownicy służby zdrowia znają i biorą pod uwagę wymagania dotyczące stosowania leku RANIVISIO.

Zawarte w niniejszej witrynie informacje związane z produktem podlegają zatwierdzeniu przez organy krajowe w Polsce.

Dostęp do przewodników audio i pobieranie materiałów informacyjnych dotyczących leku RANIVISIO.

Версія українською мовою

Прочитайте інформацію про безпечне застосування препарату Ранівізіо для пацієнтів українською мовою:

Zgłaszanie skutków ubocznych

Mogą Państwo zgłosić wystąpienie podejrzanych działań niepożądanych bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Działań Niepożądanych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych I Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warsaw, tel.: +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309 lub przez stronę internetową:

Alternatywnie skutki uboczne można zgłaszać na adres pharmacovigilance@midas-pharma.com