Informacje prawne

Wydawca

Midas Pharma GmbH
Rheinstr. 49
55218 Ingelheim
Niemcy

Telefon: +49 6132 990-0
Telefaks: +49 6132 990-40
E-mail: info@midas-pharma.com

 

Dyrektorzy zarządzający:
Dirk Weidenbach, Silvia Böhler, Hiltrud Rubrecht, dr Marcus Stumpf, dr Oliver Weyand

Siedziba:
Ingelheim, Niemcy

Sąd rejestrowy:
Mainz

Kod w rejestrze:
HRB 22154

Numer identyfikacji podatku od towarów i usług
według art. 27a ustawy o podatku od towarów i usług: DE 148 264 856

Koncepcja, projekt i wykonanie

www.lekkerwerken.design

Ilustracje

Copyright Midas Pharma GmbH

Zdjęcia

iStockPhoto.com, shutterstock.com

 

Informacje ogólne