Ulotka dołączona do opakowania:

informacja dla dorosłego pacjenta

Ranivisio10 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
Ranibizumab