Príbalový leták

Písomná informácia pre používateľa

Ranivisio 10 mg/ml injekčný roztok
ranibizumab