Vilkår for brugen af dette websted

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet heri, tilhører alt indhold på dette websted Midas Pharma GmbH (”Midas”), og indholdet er beskyttet af ophavsret. Der gives tilladelse til at bruge dokumenter fra dette websted, forudsat

  1. at både ophavsretsmeddelelsen og denne meddelelse om tilladelse vises,
  2. at brugen af sådanne dokumenter fra dette websted kun er til informations-, medie- og ikkekommerciel eller personlig brug og ikke vil blive kopieret eller lagt ud på en netværkscomputer eller udsendt i kommercielle medier, og
  3. at der ikke foretages ændringer af nogen dokumenter. Brug til andre formål er udtrykkeligt forbudt. Overtrædelser vil blive retsforfulgt af Midas.

 

Ovenstående tilladelse omfatter ikke brug af design eller layout af webstedet midas-pharma.com. Elementer af dette websted er beskyttet af ophavsret, handelsmærker, varemærker, illoyal konkurrence og andre love og må ikke kopieres eller efterlignes hverken helt eller delvist. Intet varemærke, handelsmærke, logo, grafik, lyd eller billede fra et af Midas’ websteder må kopieres eller videresendes, medmindre Midas udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt.

 

Meddelelse om varemærke

”Midas”-logoets design samt udtrykket ”Midas”, uanset om det er skrevet med fede bogstaver eller anvendes sammen med varemærkesymbolet ®, er registrerede varemærker tilhørende Midas. Brugen af disse varemærker, af firmanavnet ”Midas” og firmalogoet, bortset fra det heri tilladte, er udtrykkeligt forbudt og kan være i strid med loven. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, er forbeholdt.

Generel ansvarsfraskrivelse

Alle rimelige bestræbelser er blevet gjort for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på dette websted. Midas giver dog ingen garantier for, at oplysningerne i dokumenterne og i den tilhørende grafik, der er offentliggjort på dette websted, er egnet til ethvert formål. Alle sådanne dokumenter og relateret grafik leveres ”som de er” uden nogen form for garanti. Midas fraskriver sig hermed alle garantier og betingelser med hensyn til disse oplysninger, herunder alle underforståede garantier og betingelser om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ejendomsret og ikke-krænkelse. Al adgang til og brug af og indholdet heraf sker på brugerens egen risiko.

De dokumenter og den tilhørende grafik på denne server kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Der foretages jævnligt ændringer i oplysningerne heri. Midas kan til enhver tid foretage forbedringer og/eller ændringer i de dokumenter eller tjenester, der er beskrevet heri.

Links til tredjeparts websteder

Nogle links på dette websted lader dig forlade Midas’ websted og besøge eksterne websteder. Hvis ikke andet er angivet i det eksterne websted, er de linkede websteder ikke under Midas’ kontrol, og Midas er IKKE ansvarlig for indholdet af et sådant linket websted eller ethvert link på et sådant linket websted, eller for ændringer eller opdateringer af sådanne websteder. Midas ER IKKE ansvarlig for webcasting eller andre former for transmission, der modtages fra et linket websted. Disse links er kun medtaget for at gøre det nemt for dig, og medtagelsen af et link indebærer ikke, at Midas godkender det pågældende websted.

Dokumenter og tjenester, der er tilgængelige på dette websted

Midas eller nogen af dets tilknyttede selskaber kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen form for specielle, indirekte skader eller følgeskader eller nogen form for skader som følge af tab af brug, data eller fortjeneste, uanset om det drejer sig om en kontraktmæssig handling, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling, der opstår i forbindelse med brugen eller udførelsen af dokumenter, levering af eller manglende levering af tjenester eller oplysninger, der er tilgængelige fra dette websted.

 

Oversigt