• Oplysninger til patienter og sundhedspersonale

Ranibizumab

RANIVISIO®

Oplysninger til patienter og sundhedspersonale

Oplysningerne på denne side tjener generelle formål og skal støtte korrekt og sikker brug af RANIVISIO (ranibizumab). Formålet er at sikre, at patienter og sundhedspersonale er opmærksomme på og tager hensyn til kravene i forbindelse med brugen af RANIVISIO.

Produktrelaterede oplysninger indeholdt heri er underlagt godkendelsen af de lokale myndigheder.

Hvis du har brug for uddannelsesmaterialet i papirform, kan du bestille det her: medinfo@midas-pharma.com.

Indberetning af formodede bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, skal du kontakte din læge eller sundhedspersonalet. Dette gælder også for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne vejledning. Når du indberetter en bivirkning, skal du sørge for at angive produktnavnet samt batchnummeret.

Du kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, www.meldenbivirkning.dk. Ved at indberette bivirkninger kan du være med til at sikre, at der er adgang til flere oplysninger om dette lægemiddels sikkerhed.

Alternativt kan du rapportere bivirkninger via e-mail til: pharmacovigilance@midas-pharma.com 

Databehandlingen er i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Yderligere oplysninger kan findes her