Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

For Midas Pharma GmbH (herefter „Midas“, „vi“ eller „os“) er beskyttelsen af dine personlige data en vigtig prioritet. Dette gælder især i forbindelse med indberetninger om bivirkninger ved lægemidler. Nedenstående privatlivspolitik giver dig alle relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende hvilke af dine personoplysninger („dine data“), der behandles af Midas, når bivirkninger rapporteres af dig via vores kontaktformular („Kontakt os“) på dette websted.

1. Formål med databehandlingen

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at give flere oplysninger om sikkerheden ved dette lægemiddel. Vi indsamler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt, for at vi kan overholde vores juridiske forpligtelser vedrørende registrering af indrapporterede bivirkninger. Vi vil gemme dine data i en database. Dine data pseudonymiseres, inden de overføres til de kompetente myndigheder.

2. Retsgrundlag

Hvis du har rapporteret om negative virkninger, behandles dine data på grundlag af bestemmelserne i art. 6, stk. 1, litra c, sammenholdt med art. 9, stk. 2, litra i i forordning (EU) 2016/679 (”den generelle databeskyttelsesforordning” eller ”GDPR“).

3. Protokoldata 

3.1 Logfiler

Hvis du bruger vores websted til at rapportere om negative virkninger, gemmes visse data, herunder data, der sendes af browseren (f.eks. IP-adresse, cookies, tidligere websted, tid og dato, vist indhold) (midlertidigt) i såkaldte logfiler.

For så vidt som disse data er personoplysninger, vil Midas kun bruge dem uden dit udtrykkelige samtykke i det omfang, som denne brug er nødvendig for at gøre det muligt for dig at bruge vores websted eller for at kontrollere og håndhæve vores rettigheder eller tredjeparts rettigheder i tilfælde af en overtrædelse af lovbestemmelser eller brugsbetingelserne for dette websted.

3.2 Cookies

Vi bruger cookies (små tekstfiler, der gemmes på din enhed), som er teknisk nødvendige for driften af dette websted (”nødvendige cookies”).

Nødvendige cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere korrekt. Sådanne cookies gør et websted brugbart ved at give grundlæggende funktioner som f.eks. navigation på siden og adgang til beskyttede områder af webstedet eller sprogindstillinger. På grund af deres betydning for webstedets funktion kan du ikke afvise brugen af disse typer cookies.

Nødvendige cookies anvendt til brugen af dette websted, omfatter:

  • Iwcc (databeskyttelsescookie, der gemmer valget af cookies; varighed: 1 år)

4. Integration af eksterne tjenester

Vi integrerer eksterne tjenester eller indhold på vores websted. Når du bruger en sådan tjeneste eller når indhold fra tredjeparter vises for dig, udveksles der af tekniske årsager kommunikationsdata mellem dig og den pågældende udbyder.

Desuden kan udbyderen af det respektive indhold eller de respektive tjenester behandle dine data til egne formål. Vi har konfigureret tjenester eller indhold fra udbydere, der efter vores bedste viden er kendt for at behandle data til egne formål, på en sådan måde, at enten kommunikation til andre formål end visning af indholdet eller tjenesterne på vores websted ikke finder sted, eller at kommunikation kun finder sted, når du aktivt beslutter dig for at bruge de respektive tjenester. Da vi imidlertid ikke har nogen kontrol over de data, der indsamles af tredjeparter, og hvordan de behandles af dem, kan vi ikke give nogen pålidelige oplysninger om formålet med og omfanget af behandlingen af dine data.

Vi bruger følgende eksterne tjenester:

Readspeaker (“tekst-til-tale”)

Readspeaker (“tekst-til-tale”) er en højtlæsningsfunktion for internetindhold, der er blevet implementeret for at give en barrierefri adgang til vores websted.

Readspeaker fungerer på følgende måde:

Det indhold, der skal læses højt, sendes enten af klientens webbrowser (POST) eller indlæses fra Readspeaker-servere (GET). Dette afhænger af den valgte implementering. Dataene sendes over en krypteret kanal ved hjælp af HTTPS (TLS >=1,2).

Indholdet behandles internt på stedet for at omdanne det til tale. Når dette er gjort, sendes der en omdirigering tilbage til brugeren, som omdirigerer webbrowseren til vores servere, der genererede lydfilen.

Dette kræver ikke, at tekstindholdet gemmes permanent, idet dataene kun gemmes midlertidigt under oprettelsen af lydfilen og under brugerens brug af den samme lydfil.

Readspeaker anvender to cookies:

  • En session cookie, der bestemmer, om scriptet er indlæst, når siden indlæses. Denne cookie hedder ”_rspkrLoadCore”. Cookien sættes, når Readspeaker er blevet aktiveret. Denne cookie bruges til at fortælle Readspeaker, at en bruger har aktiveret Readspeaker på en side. Sessionscookien slettes, når sessionen udløber.
  • En cookie kaldet „ReadSpeakerSettings“. Denne cookie har en standardlevetid på 360000000 ms (dvs. ca. 4 dage), som kan ændres med konfigurationen ”general.cookieLifetime”. Denne cookie bruges til at gemme de enkelte brugeres indstillinger, så de ikke behøver at anvende deres foretrukne webReader-indstillinger på ny på hver side, de navigerer til.

Alle de eksterne tjenester, der er anført i afsnit 4, anvendes med henblik på en optimeret præsentation af vores onlinetilbud. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, § 1, litra f GDPR.

5. Sletning af data

Vi opbevarer dine data så længe som loven kræver det i forbindelse med og i forbindelse med indrapportering om negative virkninger. Hvis du udøver din ret til at gøre indsigelse mod databehandling, sletter vi de indsamlede data rettidigt, i det omfang det er tilladt under hensyntagen til de eksisterende opbevarings- og opbevaringsforpligtelser i forbindelse med indberettede skadelige virkninger.

6. Overførsel af data til tredjeparter

I det omfang loven kræver det, vil dine data, som du har givet os i forbindelse med din indberetning af skadelige virkninger, blive overført til de kompetente myndigheder i pseudonymiseret form. Hvis disse kompetente myndigheder ikke befinder sig i EU-medlemsstater, sker overførslen af de respektive data i overensstemmelse med art. 49, § 1, litra d GDPR.

7. Ret til information og tilbagekaldelse

7.1 Ret til information

Du har ret til at anmode om oplysninger om dine data, som vi har gemt hos os. Hvis du har givet dine data på grundlag af en kontrakt eller et samtykke, har du ret til at modtage disse data i et maskinlæsbart format. Hvis dine data overføres til et land uden for EU, der ikke yder tilstrækkelig beskyttelse, kan du anmode om en kopi af den kontrakt, der sikrer tilstrækkelig beskyttelse af dine data.

Du kan til enhver tid tilbagekalde ethvert samtykke vedrørende kontaktoplysninger, som du har indberettet, med virkning for fremtiden, uden at det er til ulempe for dig.

7.2 Ret til indsigelse

Du kan anmode om rettelse eller begrænsning af behandlingen af dine data. Vi vil efterkomme sådanne anmodninger om rettelse eller begrænsning af behandlingen af dine data, medmindre en sådan begrænsning eller rettelse ikke er tilladt ved lov.

7.3 Kontakt

Hvis du har spørgsmål om vores brug af dine data, om denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, kan du til enhver tid kontakte os, eller du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige i virksomheden direkte:

Midas Pharma GmbH
- databeskyttelsesansvarlig –
Rheinstraße 49
D-55218 Ingelheim am Rhein

E-mail: dataprotection@midas-pharma.com

 

Ansvarlig tilsynsmyndighed

Tilsynsmyndigheden, der er ansvarlig for Midas med hensyn til databeskyttelse (”tilsynsmyndighed”):

Den statslige kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed i Rheinland-Pfalz.
Hintere Bleiche 34
D-55116 Mainz
E-mail: postoffice@datenschutz.rlp.de

 

Hvis du er bekymret over den måde, hvorpå dine personoplysninger behandles af Midas, har du ret til at kontakte tilsynsmyndigheden når som helst.

 

Oversigt