Příručka pro terapii lékem

RANIVISIO

(ranibizumab)

Poslechněte si zvukový soubor