Příbalová informace:

informace pro dospělého pacienta

Ranivisio 10 mg/ml injekční roztok
ranibizumab