• Informatie voor patiënten en professionals in de gezondheidszorg

Ranibizumab

RANIVISIO®

Informatie voor patiënten en professionals in de gezondheidszorg

De informatie op deze pagina is voor algemene doeleinden en heeft tot doel het juiste en veilige gebruik van RANIVISIO (ranibizumab) te ondersteunen. Deze moet ervoor zorgen dat patiënten en professionals in de gezondheidszorg op de hoogte zijn van en rekening houden met de vereisten voor het gebruik van RANIVISIO.

Productgerelateerde informatie in dit document is onderworpen aan goedkeuring door lokale autoriteiten.

 

Toegang tot audiogidsen en informatiemateriaal over RANIVISIO® dat gedownload kan worden.

Bijwerkingen

Als u of een lid van uw gezin bijwerkingen ondervindt, kunt u dit zelf rechtstreeks aan het FAGG melden via de online toepassing. Het melden kan bij voorkeur online gebeuren via www.eenbijwerkingmelden.be of anders via de “papieren gele fiche” die op verzoek verkrijgbaar is bij het FAGG of die kan worden afgedrukt op de website van het FAGG, www.fagg.be. De ingevulde gele fiche kan per post verzonden worden naar het adres FAGG – Afdeling Vigilantie – Galileelaan 5/03 – 1210 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, of per mail naar: adr@fagg.be.

U kunt ook contact opnemen met uw arts of apotheker en hem/haar vragen de bijwerking aan het FAGG te melden.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

U kunt bijwerkingen ook per e-mail melden via: PV@midas-pharma.com