Bipacksedel:

information till vuxen patient

Ranivisio 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
ranibizumab