• Informatie voor patiënten en professionals in de gezondheidszorg

Ranibizumab

RANIVISIO®

Informatie voor patiënten en professionals in de gezondheidszorg

De informatie op deze pagina is voor algemene doeleinden en heeft tot doel het juiste en veilige gebruik van RANIVISIO (ranibizumab) te ondersteunen. Deze moet ervoor zorgen dat patiënten en professionals in de gezondheidszorg op de hoogte zijn van en rekening houden met de vereisten voor het gebruik van RANIVISIO.

Productgerelateerde informatie in dit document is onderworpen aan goedkeuring door lokale autoriteiten in Nederland.

 

Toegang tot audiogidsen en informatiemateriaal over RANIVISIO dat gedownload kan worden.

Bijwerkingen

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundigen als u last krijgt van bijwerkingen. Dat geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.

Door deze bijwerkingen te melden kunt u helpen meer informatie te geven over de veiligheid van dit medicijn.

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb.

U kunt bijwerkingen ook per e-mail melden via: PV@midas-pharma.com 

Verwerking van de gegevens gebeurt altijd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Meer informatie vindt u hier.