Informatie over uw behandeling met

ranibizumab

Informatie voor de patiënt

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.

Informatie voor de patiënt voor de behandeling met ranibizumab

1. Voorbereiden op de ranibizumab behandeling

 • Informeer uw arts vóórdat ranibizumab wordt toegediend als u een beroerte heeft gehad of voorbijgaande verschijnselen van een beroerte (zwakte of verlamming van ledematen of gezicht, moeite met praten of begrijpen) heeft ervaren, zodat beoordeeld kan worden of dit de meest geschikte behandeling voor u is.
 • Een arts of verpleegkundige
  • bedekt uw gezicht en het gebied rondom het oog met een speciale doek;
  • reinigt uw oog en de huid eromheen met een desinfecterend middel;
  • houdt met een speciale spreider uw oogleden open zodat u niet kunt knipperen;
  • verdooft uw oog met een verdovend middel zodat u geen pijn voelt.
 • De arts dient vervolgens de injectie toe in het witte deel van uw oog. U kunt tijdens de injectie een lichte druk voelen.
 • Het is belangrijk dat u uw arts inlicht als u
  • een ooginfectie heeft;
  • pijn in uw oog of een rood oog heeft;
  • denkt dat u misschien allergisch bent voor ranibizumab of jodium.

2. Wat gebeurt er nadat ik de injectie met ranibizumab heb gekregen?

 • Uw arts voert oogonderzoeken uit, waaronder een oogdrukmeting, om te controleren of de behandeling goed is verlopen.
 • Het witte deel van het oog, waarin de injectie is toegediend, is waarschijnlijk rood.
  Deze roodheid is normaal en verdwijnt binnen enkele dagen.
  Neem contact op met uw arts als de roodheid niet verdwijnt of erger wordt.
 • Het kan zijn dat u een paar vlekjes of draden ziet zweven.
  Deze vlekjes zijn normaal en moeten binnen enkele dagen verdwijnen. Neem contact op met uw arts als ze niet verdwijnen of erger worden.
 • Uw pupillen worden voor de injectie verwijd, waardoor het kan zijn dat u na de behandeling enkele uren wazig ziet.
 • Als u gewoonlijk een auto of ander voertuig bestuurt, mag u dat pas weer doen als uw zicht weer normaal is.

3. Belangrijke signalen en symptomen van ernstige bijwerkingen en wanneer moet u spoedeisende aandacht van de arts vragen?

 • Het is belangrijk dat u in de week na de injectie let op veranderingen in de toestand van uw oog en lichaam. In zeldzame gevallen kunnen injecties in het oog een infectie veroorzaken.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als in uw oog een of meerdere van de volgende klachten of verschijnselen optreden: pijn, lichtgevoeligheid/tranenvloed, gezwollen oogleden of andere zwelling, toenemende roodheid, wazig of vervormd zien of plotseling gezichtsverlies, lichtflitsen, het zien bewegen van puntjes, zwarte vlekjes of gekleurde lichtkringen, of droog oppervlak van uw oog.
 • Neem ook zo snel mogelijk contact op met uw arts als u één of meerdere van de volgende klachten of verschijnselen krijgt: hoofdpijn, duizeligheid, kortademigheid, hoesten, misselijkheid, braken, transpiratie, jeuk, huiduitslag, gezwollen lippen of gezicht, etalagebenen, plotselinge pijn of zwelling in uw kuit- of dijspieren, warme/gevoelige kuiten, doof gevoel en pijn van uw huid, armen of benen, bloedneus, bloed in uw urine, bloeduitstorting, onduidelijke spraak of spierzwakte of -verlamming (vooral aan één kant).

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. Wanneer u een vermoedelijke bijwerking van dit geneesmiddel meldt, zorg er dan voor dat u de merknaam vermeldt, evenals het specifieke chargenummer.

U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Meer informatie

Aanvullende informatie betreffende ranibizumab is beschikbaar in de Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) en de bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

Deze informatie is ook terug te vinden op deze website:
Bijsluiter 
Samenvatting van de productkenmerken

Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).