A weboldal használati feltételei

Hacsak a jelen weboldalon kifejezetten másként nem szerepel, a jelen weboldalon található minden tartalom a Midas Pharma GmbH ("Midas") tulajdonát képezi és az ilyen tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A jelen weboldalon található dokumentumok felhasználására engedélyt adunk, feltéve, hogy

  1. mind a szerzői jogi nyilatkozatot, mind pedig a jelen engedélyezési nyilatkozatot megjelenítik;
  2. az ilyen dokumentumok ezen a weboldalon történő felhasználása kizárólag tájékoztatásra, valamint média és nem kereskedelmi vagy személyes használatra szolgál; azok nem másolhatók le, illetve nem tehetők fel semmilyen hálózati számítógépre és nem tehetők közzé kereskedelmi médiában; továbbá
  3. a dokumentumok egyikét sem szabad módosítani. Bármilyen más célú felhasználás kifejezetten tilos. A fenti szabály megszegése esetén a Midas eljárást indít.

 

A fentiekben megadott engedély nem érvényes a midas-pharma.com weboldal bármely dizájnjának vagy elrendezési tervének felhasználására. A jelen weboldal elemei szerzői jogvédelem, kereskedelmi csomagolási védjegy, védjegyoltalom, a tisztességtelen versenyről szóló törvény, továbbá egyéb törvények védelme alatt állnak és sem részben, sem pedig egészben nem másolhatók vagy utánozhatók. A Midas weboldaláról semmilyen védjegyet, kereskedelmi csomagolást, logót, grafikát, hangot vagy képet nem szabad lemásolni vagy továbbítani, hacsak a Midas kifejezetten nem engedélyezi azt.

Az itt kifejezetten nem biztosított jogokat fenntartjuk.

 

Védjegynyilatkozat

A "Midas" logó, valamint a "Midas" kifejezés, akár félkövér betűkkel, akár nem vagy a ® védjegyszimbólummal együtt használva a Midas bejegyzett védjegye. Ezen védjegyek, a "Midas" cégnév és a cég logójának használata, az itt engedélyezettek kivételével, kifejezetten tilos és törvénysértő lehet. Az itt kifejezetten nem biztosított jogokat fenntartjuk.

A felelősség kizárása

Minden ésszerű erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy ez a weboldal pontos és naprakész információkat tartalmazzon. A Midas azonban nem vállal felelősséget az ezen az oldalon közzétett dokumentumokban és a kapcsolódó grafikákban szereplő információk bármilyen célra való alkalmasságáért. Minden ilyen dokumentumot és kapcsolódó grafikát bármiféle garancia nélkül tájékoztató jelleggel bocsátunk rendelkezésre. A Midas ezennel kizár mindenfajta garanciát és feltételt ezen információk tekintetében, beleértve minden hallgatólagos garanciát és feltételt az értékesíthetőségre, meghatározott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértésmentességre vonatkozóan. Az oldalhoz való hozzáférés, valamint az oldal és annak tartalmának használata a felhasználó saját felelősségére történik.

Az ezen a szerveren közzétett dokumentumok és a kapcsolódó grafikák technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. Az itt található információkat rendszeresen változtatjuk. A Midas bármikor javításokat és/vagy változtatásokat eszközölhet az itt ismertetett dokumentumokban vagy szolgáltatásokban.

Harmadik felek oldalaira mutató linkek

Néhány, a weboldalon található link segítségével elhagyhatja a Midas weboldalát és külső weboldalakat látogathat meg. Hacsak a külső weboldal impresszuma másként nem jelzi, a linkelt oldalak nem állnak a Midas ellenőrzése alatt; a Midas NEM vállal felelősséget a linkelt oldalak tartalmáért vagy a linkelt oldalakon található bármely linkért, illetve az ilyen oldalakon végzett változtatásokkért vagy frissítésekért. A Midas NEM vállal felelősséget a linkelt oldalakról közvetített webes tartalmakért vagy az azokból származó bármely más formában történő adatátvitelért. Ezeket a linkeket csak kényelmi céllal bocsátjuk az Ön rendelkezésére; bármely link nem jelenti azt, hogy a Midas jóváhagyta az adott oldalt.

A weboldalon elérhető dokumentumok és szolgáltatások

A Midas vagy annak bármely fiókvállalata semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen különleges, közvetett vagy következményes kárért vagy bármely, a használat megszűnéséből, illetve az adatok vagy a nyereség elvesztéséből eredő kárért (akár szerződéses cselekvés, gondatlanság vagy más jogellenes cselekvés miatt), amely a jelen webhelyen elérhető dokumentumok használatából vagy teljesítéséből, a szolgáltatások nyújtásából vagy elmulasztásából, illetve a webhelyen elérhető információkból ered vagy azokkal összefüggésben merül fel.

 

Áttekintés