Adatvédelmi szabályzat

A Midas Pharma GmbH (a továbbiakban: „Midas” vagy „mi”) számára az Ön személyes adatainak védelme kulcsfontosságú. Ez különösen vonatkozik a gyógyszerek mellékhatásairól szóló jelentésekre. Az alábbi adatvédelmi szabályzat minden lényeges információt megad az Ön számára azzal kapcsolatban, hogy a Midas mely személyes adatait (a továbbiakban: „az Ön adatai”) kezeli, amikor Ön mellékhatásokat jelent az ezen a webhelyen található kapcsolatfelvételi űrlapunkon (a továbbiakban: „Kapcsolatfelvétel”) vagy e-mailben vagy telefonon, vagy ha e-mailben információt kér tőlünk.

1. Az adatkezelés célja

A mellékhatások bejelentésével segíthet több információval szolgálni ennek a gyógyszernek a biztonságosságáról. Csak olyan mértékben gyűjtjük az Ön adatait, amely szükséges ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni a bejelentett mellékhatások rögzítésére vonatkozó, jogi kötelezettségeinknek. Az Ön adatait egy adatbázisban tároljuk. Az Ön adatait álnevesítjük, mielőtt azokat az illetékes hatóságokhoz továbbítanánk.

Ha termékünkkel (Ranibizumab) (a továbbiakban: „Termék”) kapcsolatos információkat kér tőlünk e-mailben, az Ön adatait annak érdekében kezeljük, hogy e-mailben elküldhessük Önnek a szükséges információkat.

2. Jogalap

Ha Ön mellékhatásokat jelentett, az Ön adatait az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján kezeljük, a 9. cikke (2) bekezdésének i) pontjával összhangban.

Amennyiben Ön tájékoztatást kért a Termékről, az Ön adatait a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeljük.

Ha az Ön lakóhelye Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában (a továbbiakban: „Egyesült Királyság”) található, akkor a 2018-as adatvédelmi törvény rendelkezései is vonatkoznak az Ön adatainak a kezelésére.

3. Protokolladatok

3.1. Naplófájlok

Ha weboldalunkat mellékhatások bejelentésére használja, bizonyos adatok – beleértve a böngésző által küldött adatokat (pl. IP-cím, cookie-k, korábbi webhely, idő és dátum, megjelenített tartalom) – (ideiglenesen) úgynevezett naplófájlokban tárolódnak.

Amennyiben ezek az adatok személyes adatok, a Midas kizárólag akkor használja fel az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül azokat, amennyiben ez a felhasználás szükséges ahhoz, hogy Ön weboldalunkat használhassa, vagy a jelen weboldalra vonatkozó jogszabályok vagy használati feltételek megsértése esetén a jogaink vagy külső felek jogainak áttekintése és érvényesítése érdekében.

3.2. Cookie-k

Cookie-kat (kis szöveges fájlokat, amelyek az Ön végkészülékén tárolódnak) használunk, amelyek technikailag szükségesek ennek a webhelynek a működéséhez (a továbbiakban: „Szükséges cookie-k”).

A weboldal megfelelő működéséhez elengedhetetlenek a szükséges cookie-k. Az ilyen cookie-k azáltal teszik használhatóvá a webhelyet, hogy olyan alapvető funkciókat biztosítanak, mint az oldalon való navigáció és hozzáférés a webhely védett területeihez vagy a nyelvi beállításokhoz. A weboldal működése szempontjából fontos szerepük miatt nem utasíthatja el az ilyen típusú cookie-k használatát.

A weboldal biztosításához általunk használt szükséges cookie-k a következők:

  • Iwcc (adatvédelmi cookie, amely a kiválasztott cookie-kat tárolja; időtartama: 1 év)

4. A külső szolgáltatások integrációja

Weboldalunkon külső szolgáltatásokat vagy tartalmakat integrálunk. Amikor ilyen szolgáltatást vesz igénybe, vagy ha külső féltől származó tartalmat jelenítünk meg Önnek, technikai okokból kommunikációs adatok cserélődnek Ön és az adott szolgáltató között.

Ezen túlmenően az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatója az Ön adatait saját célokból is kezelheti. Az azoktól a szolgáltatóktól származó szolgáltatásokat vagy tartalmakat, amelyekről ismert, hogy saját céljaikra dolgoznak fel adatokat, a legjobb tudásunk szerint úgy konfiguráltuk, hogy vagy a weboldalunkon található tartalom vagy szolgáltatások megjelenítésétől eltérő célú kommunikációra nem kerül sor, vagy a kommunikációra csak akkor kerül sor, ha Ön kifejezetten beleegyezik, hogy igénybe veszi az adott szolgáltatásokat. Mivel azonban nincs befolyásunk a külső felek által gyűjtött adatokra és azok általuk történő kezelésre, nem tudunk megbízható tájékoztatást adni az Ön adatai kezelésének céljáról és terjedelméről.

Az alábbi külső szolgáltatásokat vesszük igénybe:

Readspeaker

A Readspeaker az internetes tartalmak felolvasási funkciója, amelyet úgy alakítottak ki, hogy akadálymentes hozzáférést biztosítson a weboldalunkhoz.

A Readspeaker a következőképpen működik:

A hangosan felolvasandó tartalmat vagy a kliens webböngészője küldi el (POST technológia), vagy a Readspeaker szerverei töltik be (GET technológia). Ez a választott implementációtól függ.  Az adatok titkosított csatornán keresztül, HTTPS-sel kerülnek elküldésre (TLS >=1.2).

A tartalmat a helyszínen, belsőleg dolgozzák fel, hogy beszéddé alakítsák. Ha ez megtörtént, a rendszer visszairányítja a felhasználót, és átirányítja a webböngészőt a hangfájlt létrehozó szervereinkre.

Ehhez nem szükséges semmilyen szöveges tartalom tartós tárolása. Az adatok csak ideiglenesen tárolódnak a hangfájl létrehozása és ugyanazon hangfájl felhasználó általi használata során.

A Readspeaker két cookie-t használ:

  • Egy munkameneti cookie, amely meghatározza, hogy a szkript betöltődik-e az oldal betöltésekor. Ennek a cookie-nak a neve „_rspkrLoadCore”. A cookie a Readspeaker aktiválása után kerül beállításra. Ez a cookie arra szolgál, hogy közölje a Readspeakerrel, hogy a felhasználó aktiválta a Readspeaker funkciót az egyik oldalon. A munkamenet lejárta után a munkameneti cookie törlődik.
  • A „ReadSpeakerSettings” nevű cookie. Ennek a cookie-nak az alapértelmezett élettartama 360000000 ms (azaz kb. 4 nap), amely a „general.cookieLifetime” konfigurációval módosítható. Ez a cookie az egyes felhasználók beállításainak tárolására szolgál, hogy ne kelljen újra alkalmazniuk a preferált webReader-beállításaikat minden meglátogatott oldalon.

A 4. pontban felsorolt, összes külső szolgáltatást online ajánlataink optimalizált bemutatása érdekében használjuk. Ez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

5. Adatok törlése

Az Ön adatait addig őrizzük meg, amíg a törvény előírja a mellékhatásról szóló jelentésekkel összefüggésben és azokkal kapcsolatban. Amennyiben Ön él az adatkezelés elleni tiltakozási jogával, az összegyűjtött adatokat – amennyire ez megengedhető – a bejelentett mellékhatásokkal összefüggésben a fennálló megőrzési és tárolási kötelezettségek figyelembevételével, kellő időben töröljük.

Ha tájékoztatást kért a Termékkel kapcsolatban, az Ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg a tájékoztatást el nem küldjük Önnek, valamint a törvény által előírt időtartamig. Ha él az adatkezelés elleni tiltakozási jogával, az összegyűjtött adatokat kellő időben töröljük.

6. Adatok továbbítása külső felek részére

Amennyiben a törvény megköveteli, az Ön adatait, amelyeket a mellékhatásokról szóló bejelentésével kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátott, álnevesítve továbbítjuk az illetékes hatóságoknak. Ha ezek az illetékes hatóságok nem az EU tagállamaiban találhatók, az érintett adatok továbbítása a GDPR 49. cikke (1) bekezdésének d) pontja szerint történik. 

Ha Ön az Egyesült Királyságban lakik, és e-mailben információt kér a Termékről, az Ön adatait egy egyesült királysági Adatfeldolgozónak továbbítjuk. Az Ön adatait az Adatfeldolgozó a GDPR 28. cikke és a 2018-as adatvédelmi törvény szerint kezeli.

7. Tájékoztatáshoz és visszavonáshoz való jog

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek jogában áll tájékoztatást kérni az általunk Önről tárolt adatokról. Ha Ön szerződés vagy hozzájárulás alapján adta meg az Ön adatait, jogosult arra, hogy ezeket az adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Ha az Ön adatait olyan EU-n kívüli országba továbbítjuk, amely nem biztosít megfelelő védelmet, kérheti az Ön adatai megfelelő védelmét biztosító szerződés másolatát.

Az Ön által közölt kapcsolattartási adatokra vonatkozó hozzájárulását jövőbeli hatállyal, hátrányos következmények nélkül, bármikor visszavonhatja.

7.2. Tiltakozáshoz való jog

Kérheti az Ön adatai helyesbítését vagy kezelésének korlátozását. Csupán akkor nem teszünk eleget az Ön adatai helyesbítésére vagy kezelésének korlátozására vonatkozó kérésének, ha az ilyen korlátozást vagy helyesbítést a törvény nem engedélyezi.

7.3. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van az Ön adatainak felhasználásával vagy a jelen Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy élni szeretne a jogaival, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot, de közvetlenül is kapcsolatba léphet a vállalatunk adatvédelmi tisztviselőjével:

Midas Pharma GmbH
- adatvédelmi tisztviselő -
Rheinstrasse 49
D-55218 Ingelheim on the Rhine

E-mail: dataprotection[kukac]midas-pharma.com

Illetékes felügyeleti hatóság

A Midas esetében az adatvédelemért felelős, felügyeleti hatóság (a továbbiakban: „felügyeleti hatóság”):

Rajna-vidék-Pfalz adatvédelemért és információszabadságért felelős, tartományi biztosa.
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

E-mail: postoffice[kukac]datenschutz.rlp.de

Ha aggályai vannak személyes adatainak Midas általi kezelésével kapcsolatban, joga van bármikor kapcsolatba lépni a felügyeleti hatósággal.

 

Áttekintés