Pravna obavijest

Izdavač

Tvrtka Midas Pharma GmbH
Rheinstr. 49
55218 Ingelheim
Njemačka

Broj telefona: +49 6132 990-0
Telefaks: +49 6132 990-40
E-pošta: info@midas-pharma.com

 

Generalni direktori:
Dirk Weidenbach, Silvia Böhler, Hiltrud Rubrecht, dr. Marcus Stumpf, dr. Oliver Weyand

Sjedište:
Ingelheim, Njemačka

Sudski registar:
Mainz

Registarski kod:
HRB 22154

Identifikacijski broj poreza na dodanu vrijednost
u skladu s §27a i zakonom o porezu na dodanu vrijednost: DE 148 264 856

Koncept, dizajn i primjena

Lekkerwerken GmbH

Ilustracije

Autorska prava Midas Pharma GmbH tvrtke

Fotografije

iStockPhoto.com, shutterstock.com

 

Pregled