Ranibizumab

RANIVISIO®

Versie in het Nederlands

De volgende webpagina's in het Nederlands bevatten informatie over het veilige gebruik van RANIVISIO en zijn van toepassing op patiënten en zorgverleners uit België:

Version en Français

Les pages web suivantes en français contiennent des informations sur l'utilisation sûre de RANIVISIO et s'appliquent aux patients et aux HCP de Belgique et du Luxembourg :

Version auf Deutsch

Die folgenden deutschsprachigen Webseiten enthalten Informationen über die sichere Anwendung von RANIVISIO und gelten für Patienten und HCPs aus Belgien und Luxemburg: